Bron Maatregelen: Inventariseer risico's

Oplossingen | Onveiligheid | Arbeidsmiddelen

Inventariseer/bekijk/beoordeel vooraf alle risico’s van het project, van de schoonmaak, reiniging, de apparatuur en gereedschappen en de werkomstandigheden om een veilige gang van zaken bij de uitvoering te waarborgen. Tref de nodige maatregelen.