Bron Maatregelen: Straalwerkzaamheden

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Schadelijke stoffen

Straalwerk bij voorkeur uitvoeren in straalcabines, straalkasten of straalhallen.

Vervang schadelijke straalmiddelen zo mogelijk door alternatieven zoals koudijs (vast kooldioxide), gewoon ijs of kunststof korrels, zirconiumsilicaat of vruchtenpitten.

Pneumatisch stralen, stralen met een fijnstraalmiddel en vacuümstralen in gesloten systemen; droogstralen met afstandbediening.

Stofarm of stofvrij stralen door stralen met afzuiging (zuigkopstralen), nevelstralen, werpstralen (met afzuiging), of ‘hogedrukwaterstralen/waterhakken’.

Zuigkopstralen (vrijkomende grit/stof afgezogen door afzuigmond die rondom de straalpijp is aangebracht).

Werpstralen (stalen kogels worden tegen het oppervlak geslingerd waarbij vrijkomend stof wordt afgezogen) bij het stralen van verhardingen.