Technische Maatregelen: Nastralen

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Schadelijke stoffen

Kies bij natstralen een methode met zo weinig mogelijk risico’s (zo laag mogelijke druk); nevelstralen verdient de voorkeur boven natstralen (minder stof en minder overlast door waternevel).