Technische Maatregelen: Gelaatsbescherming

Metaalconservering | Straler / Hulpstraler | Gevaarlijke stoffen | Kankerverwekkende stoffen

Gelaatsbescherming en bescherming van de ogen is noodzakelijk. Verstrek het ademhalingsbeschermingsmiddel in combinatie met de straalhelm.