Bron Maatregelen: Inventariseer risico's

Oplossingen | Onveiligheid | Arbeidsmiddelen

Inventariseer/beoordeel vooraf alle risico’s van het project, van het te stralen materiaal/oppervlak/object of werkstuk, de coating, de apparatuur en gereedschappen en de werkomstandigheden om een veilige gang van zaken bij de uitvoering te waarborgen. Tref de nodige maatregelen.