Technische Maatregelen: Inventariseer taakverdeling

Oplossingen | Werkdruk | Te veel werk

Inventariseer en evalueer de taakverdeling, de taakinhoud en de taakbelasting van het stafpersoneel.